POZ

W naszej Przychodni Pacjenci mogą korzystać z usług lekarzy rodzinnych,lekarzy pediatrów, pielęgniarek i położnej środowiskowo – rodzinnej oraz pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania.

W naszej Przychodni zapewniamy dostęp do szerokiego spektrum badań diagnostycznych, tak finansowanych przez NFZ jak i badań płatnych.

W Gabinecie Zabiegowym wykonujemy injekcje, badania EKG na zlecenie lekarza jak i zabiegi płatne (np. injekcje, szczepienia ochronne)

Rejestracja telefoniczna dzieci : 58 623 28 22 oraz 500 113 197 ; dorośli: 58-623-27-65, 58-623-28-23

Lekarze rodzinni

   (Rejestracja tel. wew. – 301, 310):

 • lek. Elżbieta Matejko – Dziambor
 • lek. Jan Pawłowicz
 • lek. Anna Stasiak
 • Lek. Iwona  Klawitter
 • lek. Edyta Racinowska
 • lek. Anna Augustyniak

Lekarze pediatrzy

   (Rejestracja tel. wew – 330):

 • lek. Anna Kosznicka
 • lek. Iwona Bartnik
 • lek. Jarosław Skłucki

Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne

   (tel. wew. – 335):

 • Gabriela Mizyk- Obrycka
 • Krystyna Mazur
 • Beata Brandt
 • Alina Letkiewicz
 • Bogumiła Marciniak

Położna środowiskowo – rodzinna

   (tel. wew. – 318):

 • Ewa Kusio

Gabinet zabiegowy

   (tel. wew. – 313):

 • przyjmowanie materiału do badań laboratoryjnych – 7.00-8.15
 • zabiegi, injekcje, EKG – 10.00- 17.30

Przychodnia czynna w godzinach 7.00-18.00

 

Szczegółowe godziny przyjęć lekarzy POZ w Przychodni Lekarskiej Grabówek

Lekarze Poradni Ogólnej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Lek. E. Matejko – Dziambor 10.00-14.00 14.00-18.00 12.00-15.00 14.00-18.00 10.00-14.00
Lek.A. Augustyniak 8.00-14.00 8.00-14.00 12.00-18.00 12.00-18.00 8.00-14.00
 Lek.E. Racinowska  12.00-18.00  8.00-14.00   8.00-14.00   12.00-18.00    8.00-14.00
Lek. J. Pawłowicz 12.00-18.00 12.00-18.00 8.00-14.00 8.00-14.00  12.0-18.00
Lek. A. Stasiak 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 12.00-18.00 12.00-18.00
Lek. I. Klawitter   8.00-14.00   12.00-18.00   12.00-18.00   8.00-14.00   8.00-14.00

Lekarze Poradni Dziecięcej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
chore zdrowe chore zdrowe chore zdrowe chore zdrowe chore zdrowe
Lek. I. Bartnik 12-18   8-12 12-14  11-14    8-11  11-14  8-11 12-18  —–
Lek. A. Kosznicka 10-14  8-10   12-15  15  – 18 12-18   —- 8-11  11 -14 8-11  11- 14
Lek. J. Skłucki  8-12  12-14   14-18   —– 8-11 11-13  13-18     —- 10-13  8-10

Pielęgniarki środowiskowe i położne

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Gab. Środ. Gab. Środ. Gab. Środ. Gab. Środ. Gab. Środ.
Gabriela Mizyk – Obrycka – pielęgniarka środowiskowa 16.00 -18.00 11.00 -16.00 7.00 -9.00 9.00 -14.00 7.00 -9.00 9.00 -14.00 11.00 -13.00 13.00 -18.00 7.00 -9.00 9.00 -14.00
Krystyna Mazur – pielęgniarka środowiskowa 11.00 -13.00 13.00 -18.00 7.00 -9.00 9.00 -14.00 7.00 -9.00 9.00 -14.00 16.00 -18.00 11.00 -16.00 7.00 -9.00 9.00 -14.00
Beata Brandt – pielęgniarka środowiskowa 7.00 -9.00 9.00 -14.00 16.00 -18.00 11.00 -16.00 7.00 -9.00 9.00 -14.00 7.00 -9.00 9.00 -14.00 11.00 -13.00 13.00 -18.00
Alina Letkiewicz – pielęgniarka środowiskowa 7.00 -9.00 9.00 -14.00 7.00 -9.00 9.00 -14.00 11.00 -13.00 13.00 -18.00 7.00 -9.00 9.00 -14.00 16.00 -18.00 11.00 -16.00
Bogumiła Marciniak – pielęgniarka środowiskowa 7.00 -9.00 9.00 -14.00 11.00 -13.00 13.00 -18.00 16.00 -18.00 11.00 -16.00 7.00 -9.00 9.00 -14.00 7.00 -9.00 9.00 -14.00
Ewa Kusio – położna środowiskowa 11.00 -13.00 13.00 -18.00 11.00 -13.00 13.00 -18.00 7.00 -9.00 9.00 -14.00 11.00 -13.00 13.00 -18.00 7.00 -9.00 9.00 -14.00