Nieobecności lekarzy

 Poradnia Ogólna:

– Lek. E. Racinowska: 01 lipiec-02 sierpień

– L. I. Klawitter: 22 lipiec-02 sierpień

Poradnia Stomatologiczna:

Poradnia Chirurgiczna:
– gabinet prywatny
Poradnia Dziecięca:

-Lek. A. Kosznicka: 04 lipiec-02 sierpień

Poradnia Okulistyczna
– gabinet zlikwidowany

Poradnia Ginekologiczna:

Poradnia Ortodontyczna:

-Lek. M.Onoszko: 10-26 lipiec

Poradnia Pulmonologiczna:
– gabinet zlikwidowany

Data aktualizacji:
15.07.2019