ul. Ramulta 45

81-241 Gdynia

58 623 27 65

Rejestracja ogólna, wewnętrzny 301 ; 310

58 623 28 22

Rejestracja dziecięca, wewnętrzny 330

h_9001 (1)

Aktualności

Światowy Dzień bez Papierosa 2024

E-papierosy uzależniają coraz więcej młodych Polaków9 stycznia 2023 09:21Co czwarty polski nastolatek sięga po e-papierosy, alarmuje Ministerstwo Zdrowia. Tymczasem pojawiają siękolejne badania, wskazujące na negatywne

Czytaj całość

Regulamin udzielania teleporad

-skorzystać z nich mogą pacjenci, którzy złożyli deklarację w przychodni do lekarza, pielęgniarki, położnej POZ

-na teleporadę można umówić się: telefonicznie lub osobiście, w tym również za pośrednictwem osoby trzeciej

-Lekarz/pielęgniarka/położna POZ kontaktuje się telefonicznie z pacjentem lub pacjent nawiązuje łączność telefoniczną o umówionej godzinie (o sposobie łączności pacjent informowany jest w trakcie rejestracji).
-Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.

-Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.

-Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.

-Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.

-Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.
-Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

-Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.

-Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.

-Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.

-Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.
-zalecenia

-e-receptę

-e-skierowanie

-sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).
Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

-nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście

-w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
-Przed udzieleniem teleporady zostaje potwierdzona tożsamość pacjenta. Lekarz, pielęgniarka, położna robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru.

-Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.

-Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.

-Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.

-Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
-gdy pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie (mimo podjęcia co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut)

-w wyżej wskazanym przypadku, pacjent powinien skontaktować się z placówką i dokonać powtórnej rejestracji
Pacjent otrzymuje e-recepte w formie czterocyfrowego kodu przekazywanego ustnie podczas teleporady, SMS-em bądź wydruku w przypadku wizyty w trybie ambulatoryjnym.

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta
Pacjent otrzymuje numer zlecenia przekazywanego ustnie podczas teleporady bądź wydruk w przypadku wizyty w trybie ambulatoryjnym.

https://pacjent.gov.pl/zlecenia-na-wyroby-medyczne
Pacjenci, którzy otrzymali skierowanie na badanie laboratoryjne, bądź badanie RTG zgłaszają się bezpośrednio do Rejestracji po odbiór skierowania.

Pacjent otrzymuje e-skierowanie w formie czterocyfrowego kodu przekazywanego ustnie podczas teleporady bądź wydruk w przypadku wizyty w trybie ambulatoryjnym.

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie
Skip to content