Medycyna pracy

Wykonujemy:

  • Badanie wstępne, okresowe, kontrolne na podstawie skierowania z zakładu pracy
  • Badania laboratoryjne w pełnym zakresie
  • Badania dodatkowe zlecone przez lekarza medycyny pracy i konsultacje specjalistów
  • Orzekanie o zdolności do pracy
  • Wydawanie orzeczeń dla celów sanitarno-epidemiologicznych
  • Wystawianie zaświadczeń dla kierowców
  • Wydawanie międzynarodowych świadectw zdrowia

Cennik badań medycyny pracy:

  • zaświadczenie lekarskie dla kierowców – 50 zł ( 62 zł z VAT )
  • zaświadczenie lekarskie dla kierowców (studenci i uczniowie) – 50 zł
  • zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych (dotyczy osób mających zawodowy kontakt z żywnością) – 30 zł

Lekarz uprawniony do badań przemysłowych i medycyny pracy

Godziny przyjęć:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Lekarz uprawniony do badań przemysłowych i medycyny pracy 

Wizyty  po uprzedniej rejestracji telefonicznej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  Po uzgodnieniu telefonicznym