Nasza historia

Początki Przychodnia Lekarskiej na Grabówku datują się na rok 1935. Wówczas to wybudowano budynek przy ul. Morskiej 112 w którym uruchomiono – I Ośrodek Zdrowia.Jego kierownikiem został dr Władysław Sochaniewicz.Po jego śmierci kierownictwo objął dr Franciszek Neuman ( po wojnie lekarz wojewódzki w Gdańsku ) Do ośrodka tego przeniesiono poradnie z Placu Kaszubskiego i ul. Starowiejskiej a na pierwsze piętro przeniósł się Wydział Zdrowia Komisariatu Rządu RP.Naczelnikiem wydziału był dr Stankiewicz.
Otworzono tam także, kuchnię mleczną dla niemowląt,pracownie diagnostyczne i laboratoria.Pod opieką ośrodka znajdowało się przeszło 15 tyś osób.

Opis za Rocznikiem Gdyńskim nr 13 wydanym przez Towarzystwo Miłośników Gdyni